Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2020

τουιτερική κοινότητα

Eμφάνιση tweets από λογαριασμούς που ο χρήστης δεν «ακολουθεί» Τακτικές Facebook, άρχισε να εφαρμόζει το Twitter, καθώς πλέον στο timeline των χρηστών εμφανίζονται tweets από «άσχετους» λογαριασμούς που ο χρήστης δεν ακολουθεί («follow»). Μάλιστα, αυτή τη νέα ρύθμιση, παραδέχτηκε ο ...