Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, 2019

χρήστες social media

Συντριπτική υπεροχή του Facebook, με πιο... intellectual χρήστες στο Twitter