Κυριακή, 31 Μαΐου, 2020

104-Black Box

23 Ιουνίου 1888, Σουηδία, νύχτα παραμονής μεσοκαλόκαιρου, μιας από τις μεγαλύτερες γιορτές της χώρας.