Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, 2019

Άδειες πώλησης όπλων

«Δεν συμφωνούμε με την απόφαση και θα ζητήσουμε την άδεια να την προσβάλουμε»...