Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, 2020

αμφισβητεί την πολιτική αυτονομία της κυβέρνησης

Από τη στιγμή που ο Ιερώνυμος μετατρέπεται σε Χριστόδουλο, η εκκλησία είναι παράγοντας στο πολιτικό παιχνίδι.