Σάββατο, 24 Αυγούστου, 2019

ανάπτυξη φέτος

Στο 0,2% του ΑΕΠ την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2019, από 1% που έκρινε ότι θα φτάσει μέχρι σήμερα, μείωσε η Ιταλία. Η κυβέρνηση της Ιταλίας, ο συνασπισμός της ακροδεξιάς Λέγκα και του αντισυστημικού Κινήματο 5 Αστέρων, διαβεβαίωσε ...