Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, 2020

Από τις 11:00 έως τις 16:00

Σύμφωνα με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Ηλεκτροδηγών της Γραμμής 1.