Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, 2019

Από τις 11:00 έως τις 16:00

Σύμφωνα με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Ηλεκτροδηγών της Γραμμής 1.