Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 2020

Αποθήκευση τροφίμων

Υπό τον φόβο διαζυγίου χωρίς συμφωνία, οι Βρετανοί έχουν αποθηκεύσει αγαθά αξίας... τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών...