Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 2019

Αποθήκευση τροφίμων

Υπό τον φόβο διαζυγίου χωρίς συμφωνία, οι Βρετανοί έχουν αποθηκεύσει αγαθά αξίας... τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών...