Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2020

αριστερές δυνάμεις

Σε περίπτωση που γίνουν εκλογές η ΛΑΕ, θα μπει "θριαμβευτικά στην Βουλή".