Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020

Athens Health Forum 2014

Ενώ έγινε αναφορά και  στην ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού και μεταρρυθμίσεων για την Υγεία Στη φαρμακευτική κάλυψη των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική ικανότητά τους προχωρά η κυβέρνηση, μετά τη νοσοκομειακή κάλυψή τους, και έως το τέλος της εβδομάδας ...