Κυριακή, 7 Ιουνίου, 2020

Αυστηρος έλεγχος

Ο Τριντό δεν δεσμεύτηκε ωστόσο για μια ξεκάθαρη απαγόρευση...