Τρίτη, 7 Ιουλίου, 2020

αύξση

"Το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων προτείνει ένα εύρος αύξησης από 5-10%."