Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020

bad bank

Οι τράπεζες θα «ξεφορτώνουν» κάποια από τα επισφαλή δάνεια σε Οχήματα Ειδικού Σκοπού (SPVs) για να τα βγάλουν από τους ισολογισμούς τους – Τα SPVs στη συνέχεια θα εκδίδουν ομόλογα, ορισμένα από τα οποία θα είναι εγγυημένα από το κράτος, ...

Πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος για τη συγχώνευση όλων των bad bank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΑΤΕ και Proton bank. -Του Νίκου Φιλιππίδη- Πρόταση για τη δημιουργία αρχικά μίας μεγάλης bad bank, με τη μορφή εταιρείας διαχείρισης, η οποία θα αναλάβει την συγχώνευση ...