Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, 2019

Boston Dynamics

Eίναι η όγδοη εταιρεία εντός 2013 που εξαγοράζεται από την Google