Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Boston Dynamics

Eίναι η όγδοη εταιρεία εντός 2013 που εξαγοράζεται από την Google