Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020

Χρήστος Χαρπαντίδης

«Το 2017 υπήρξε μια χρονιά-σταθμός» για την εταιρεία, τονίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Χαρπαντίδης. Καθαρά κέρδη προ φόρων 251,28 εκατ. ευρώ για το 2017 σε σχέση με 27,14 εκατ. ευρώ το 2016, ανακοίνωσε η Παπαστράτος. Παράλληλα, η εταιρεία ...

Ολοκληρώνεται η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ για την πλήρη μετατροπή του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής των ράβδων καπνού για το IQOS. Στο κέντρο μιας μεγάλης αλλαγής, που θα έχει σημαντική επιρροή στην υγεία του πληθυσμού που καπνίζει, ...