Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2019

Δεν χρειάζονται μαγκιές

Μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα είναι σαφές το σχέδιο αλλά δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί.