Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, 2020

Δεν χρειάζονται μαγκιές

Μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα είναι σαφές το σχέδιο αλλά δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί.