Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, 2019

Έλεγχοι της εφορίας

Θα αφαιρεί ποσά τα οποία αφορούν επανακαταθέσεις, ενώ θα αγνοεί τα μικροποσά.