Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 2019

Έλεγχοι της εφορίας

Θα αφαιρεί ποσά τα οποία αφορούν επανακαταθέσεις, ενώ θα αγνοεί τα μικροποσά.