Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020

Έλεγχοι της εφορίας

Θα αφαιρεί ποσά τα οποία αφορούν επανακαταθέσεις, ενώ θα αγνοεί τα μικροποσά.