Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, 2019

Ελένη Κόκκαλη

H Ελένη Κόκκαλη ανέλαβε να διεκπεραιώσει το πρακτικό μέρος της όλης υπόθεσης, ερχόμενη σε επαφή με τους δικηγόρους της οικογένειας προκειμένου να συνταχθεί το συμφωνητικό