Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 2020

Ελένη Κόκκαλη

H Ελένη Κόκκαλη ανέλαβε να διεκπεραιώσει το πρακτικό μέρος της όλης υπόθεσης, ερχόμενη σε επαφή με τους δικηγόρους της οικογένειας προκειμένου να συνταχθεί το συμφωνητικό