Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 2020

Ελλειμματικός προϋπολογισμός

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 20.890 εκατ. ευρώ...