Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, 2020

Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου

Εφόσον η Ελλάδα αναλαμβάνει τις ευθύνες της, έτσι και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους.