Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020

Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου

Εφόσον η Ελλάδα αναλαμβάνει τις ευθύνες της, έτσι και οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους.