Σάββατο, 11 Ιουλίου, 2020

γονική συναίνεση

Νομοσχέδιο θέτει εκτός νόμου την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων...

Η γαλλική κυβέρνηση επιθυμεί να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες Facebook μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων, φαίνεται ότι επιθυμεί η γαλλική κυβέρνηση, τουλάχιστον για όσα παιδιά είναι κάτω των 16 ετών. ...