Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, 2020

housemarket

Στην ΓΣ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 47.450.647 μετοχών σε σύνολο μετοχών...