Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2019

Ιωάννης Καματάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος μέτοχος κατέχει το 2,9% της εισηγμένης.