Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2020

Ιωάννης Καματάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος μέτοχος κατέχει το 2,9% της εισηγμένης.