Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 2020

Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών

Τα 5-6 άτομα που αποτελούσαν την ομάδα των κλεφτών χρησιμοποίησαν ως όχημα εισβολής μια Mustang...