Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 2020

Κυκλωμα εμπορίας

Η αστυνομική επιχείρηση, οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος...