Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 2020

leopard 2

Όλες οι πληρωμές γίνονταν μέσω ενός και μόνο μεσάζοντα Η Süddeutsche Zeitung επανέρχεται στο σκάνδαλο των μιζών που καταβλήθηκαν από γερμανικές εταιρείες στο πλαίσιο ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, «Γερμανοί και Έλληνες ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρξαν δωροδοκίες και ...

Η γερμανική Süddeustsche Zeitung υποστηρίζει ότι στη Γερμανία ήξεραν ποιες ήταν οι δυνατότητες της Ελλάδας και ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις συνέβαλαν στο ελληνικό χρέος