Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

Μάκης Παπαδημητρίου

Βέβαια αυτή η τελετή είναι στοιχειωμένη ήδη από τη σωρεία σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα ποιητικό έργο, που μιλάει με πικρό χιούμορ για την πνευματική τύφλωση που χαρακτηρίζει την εποχή μας