Τρίτη, 14 Ιουλίου, 2020

Μηνάς Λυσάνδρου

Σε αυτή, εκτός του υφυπουργού και του προέδρου της διοργανώτριας, θα δώσει το παρών και επιτροπή αποτελούμενη από τον νομικό σύμβουλο της διοργανώτριας...