Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου, 2020

Μονή Πορετσού

Στην πλειοψηφία τους, οι πρόσφυγες ήταν γυναίκες με παιδιά...