Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, 2019

Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις

Εφόσον βέβαια συνεχισθεί με επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος.