Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, 2020

Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις

Εφόσον βέβαια συνεχισθεί με επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος.