Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

Νέες αιτήσεις

Με την ισχύουσα ρύθμιση προβλέπεται πως η βασική οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, κεφαλαιοποιείται...