Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 2019

Νέες αιτήσεις

Με την ισχύουσα ρύθμιση προβλέπεται πως η βασική οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, κεφαλαιοποιείται...