Τετάρτη, 27 Μαΐου, 2020

Νέος σχεδιασμός

Αφού οι τράπεζες εμπόδισαν την απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ), παίρνοντας ενέχυρο τις μετοχές της για την χορήγηση δανείου ύψους 200 εκ. ευρώ, η ΔΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει πρόσφατα σε plan Β...