Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 2020

νησι απελπισιας

Στον χώρο αυτό που κατασκευάστηκε για 2.500 ανθρώπους