Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, 2019

Ψευτομαγκιές

Τον ενικό σε μένα θα τον αφήσετε, αυτές τις ψευτομαγκιές αλλού.