Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2020

σχέδιο τουλάχιστον τριετίας

Μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα είναι σαφές το σχέδιο αλλά δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί.