Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, 2019

σχέδιο τουλάχιστον τριετίας

Μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα είναι σαφές το σχέδιο αλλά δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί.