Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2019

στους νέους υπουργούς

Με πρώτη προτεραιότητα το γρήγορο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.