Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, 2019

στους νέους υπουργούς

Με πρώτη προτεραιότητα το γρήγορο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.