Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, 2020

Ταμειακό αποτέλεσμα

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 20.890 εκατ. ευρώ...