Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020

Ταμειακό αποτέλεσμα

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 20.890 εκατ. ευρώ...