Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2020

θετική έκρηξη

Η Ελλάδα χρειάζεται μια θετική έκρηξη αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να την προκαλέσει