Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, 2019

βρίσκεται πάνω σε ρήγμα

Μεγάλος κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.