Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 2020

βρίσκεται πάνω σε ρήγμα

Μεγάλος κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.