Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020

υπερβολικά μεγάλο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξηγεί γιατί είναι αρνητικό το τεράστιο πλεόνασμα.