Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 2019

υπερβολικά μεγάλο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξηγεί γιατί είναι αρνητικό το τεράστιο πλεόνασμα.