Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, 2019

Υποδομές προσφύγων

Έτσι πολλοί πρόσφυγες που δεν βρίσκουν σπίτι στην αγορά ακινήτων, συνεχίζουν να ζουν στις υποδομές προσφύγων...