Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, 2019

Την Τρίτη συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος

Από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 160ής Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της ημερήσιας Διάταξης.