Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2020

ΒΕΑΤ: Δεν μας επηρεάζει η πρόσφατη αλλαγή στο άρθρο περί μεταφορών

Με αφορμή μια πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση η οποία ερμηνεύτηκε σαν απαγόρευση πληρωμών με κάρτα σε εφαρμογές όπως η BEAT, η εταιρεία εξέδωσε σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της BEAT αναφέρεται ότι δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η χρήση καρτών για οδηγούς και επιβάτες της ΒΕΑΤ, όπως εσφαλμένα διαδόθηκε, ενώ η εταιρεία θεωρεί ευπρόσδεκτη τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η οποία δεν επιφέρει απολύτως καμία αλλαγή στη χρήση πλαστικού χρήματος για τις συναλλαγές ανάμεσα στους επιβάτες που επιλέγουν τη ΒΕΑΤ για να βρουν ταξί και τους αυτοκινητιστές που συνεργάζονται μαζί της.

Και συνεχίζει: «Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του Ν.4530/2018) δεν έχει καμία επίπτωση στις δραστηριότητές της BEAT στην Ελλάδα. Αντιθέτως, παραθέτει διευκρινίσεις επί διαδικαστικών θεμάτων που επιβεβαιώνουν ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας της ΒΕΑΤ σε πλήρη συμμόρφωση με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών- και δεν επιφέρει καμία άμεση αλλαγή ούτε στις σχέσεις της με τους συνεργαζόμενους αυτοκινητιστές, αλλά ούτε και στις νόμιμες υποχρεώσεις τους«.

Τι λέει το νέο άρθρο

«Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί«.

Σύμφωνα με την BEAT οι φορείς διαμεσολάβησης και ειδικά η BEAT δεν εισπράττει κόμιστρο, δεν ασκεί μεταφορικό έργο και δεν συμβάλλεται με τους επιβάτες και δεν εκδίδει παραστατικά προς τους επιβάτες.

Το κόμιστρο το εισπράττει ο οδηγός ταξί και αυτός εκδίδει το παραστατικό προς τον πελάτη είτε αυτός πληρώσει μετρητοίς είτε με κάρτα.

Όταν η πληρωμή γίνεται με κάρτα, η BEAT μεσολαβεί μέσω του συστήματος ψηφιακών πληρωμών που προσφέρει, εκκαθαρίζει την πληρωμή, η οποία περνάει στον οδηγό ανά πάσα στιγμή αυτός θελήσει.
Βέβαια σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει ο οδηγός να αποδίδει την προμήθεια κάθε μήνα στην BEAT και όχι να την παρακρατά η BEAT σε κάθε πληρωμή.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By