Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Άρειος Πάγος: Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για φοροδιαφυγή από το ΣΔΟΕ

Με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου

sdoe-2

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Προιστάμενος των οικονομικών Εισαγγελέων, Νίκος Παντελής τάχθηκε υπέρ της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών σε περίπτωση φοροδιαφυγής από το ΣΔΟΕ, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος κλήθηκε να γνωμοδοτήσει μετά την νομοθετική ασάφεια που προέκυψε γι” αυτό το ζήτημα, για τον εάν μετά την ψήφιση του νόμου 4223/2013 που τροποποίησε το προγενέστερο νόμο 3296/2004, το ΣΔΟΕ έχει την αρμοδιότητα σε περιπτώσεις που διαπιστώνει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή να προβεί σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των φοροφυγάδων, αναφέρει ότι από τη γραμματική διατύπωση του νόμου προκύπτει «σαφώς και ανενδοιάστως» ότι εξακολουθεί να «υφίσταται η αρμοδιότητα του προϊσταμένου της περιφερειακής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ να προβαίνει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχομένων προσώπων, σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής».

Πέρα από όλα αυτά, τονίζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής πρέπει να γίνεται από το ΣΔΟΕ προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Υπογραμμίζει μάλιστα με εύστοχο τρόπο ο κ. Παντελής ότι ο νομοθέτης δεν εκφράστηκε σωστά και είναι έργο του ίδιου να προβεί σε διόρθωση του λάθους ή της παραδρομής του.

By