Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Έκπτωση φόρου με συμπληρωματική δήλωση για ιατρικά έξοδα

Εκπρόθεσμη δήλωση, χωρίς πρόστιμο

nosokomesΕκπρόθεσμη δήλωση θα μπορούν να καταθέσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να δηλώσουν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που μειώνουν το φόρο.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις που παρέσχε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις συμπληρωματικές δηλώσεις, τις αποδείξεις και τα ιατρικά έξοδα οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση στη ΔΟΥ για τις ιατρικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, ωστόσο η συνολική έκπτωση από το φόρο δεν θα ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (κωδικοί 051 και 052 του Ε1) δεν προκύπτει απαγόρευση εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης. Ομοίως, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση, για να δηλώσει έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό 10% για καταβαλλόμενη δαπάνη σχετική με έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ωστόσο, το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
Οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ακόμα και αν δηλωθούν με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By