Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Αντισυνταγματική η φορολόγηση των ειδικών επιδομάτων των γιατρών

Κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

giatroi686_281113

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που παίρνουν οι γιατροί του ΕΣΥ όλων των βαθμών, όπως είχε κρίνει και το Β” Τμήμα του Δικαστηρίου που παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια.

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ταυτίστηκε με τις απόψεις του Τμήματος, κρίνοντας ότι τα επιδόματα των γιατρών του ΕΣΥ δίνονται για κάλυψη των πρόσθετων δαπανών όπου υποβάλλονται οι γιατροί και οι οποίες κρίνονται από τον νομοθέτη αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Οι Σύμβουλοι έκριναν ότι αυτά τα επιδόματα προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι γιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Η φορολόγηση των επιδομάτων ξεκίνησε από τις 8.7.2002, μετά την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002.

Όπως σημειώνει το ΣτΕ τα επιδόματα αυτά δε φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος και το άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002 που προβλέπει την φορολόγηση τους.

By