Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022

Αποδέσμευση καταθέσεων από την τράπεζα Κύπρου

Καθοριστικοί παράγοντες στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ήταν η βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας και οι συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες της τράπεζας για βελτίωση της ρευστότητας της μέσω απομόχλευσης

trapeza kuprou

Έπειτα από διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε την αποδέσμευση των 9μήνων εμπρόθεσμων καταθέσεων, που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης τον Ιούλιο του 2013 και οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, καθοριστικοί παράγοντες στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ήταν η βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας και οι συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες της τράπεζας για βελτίωση της ρευστότητας της μέσω απομόχλευσης.

Επιπλέον, η αποδέσμευση αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας της τράπεζας και λαμβάνει υπόψη τη βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον. Με αυτήν την απόφασή της η διεύθυνση της τράπεζας ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των καταθετών της και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας για να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σταδιακής προόδου της και εξομάλυνσης του προφίλ ληκτότητας της καταθετικής της βάσης στην Κύπρο, η τράπεζα προχώρησε στην αποδέσμευση των 9μήνων εμπρόθεσμων καταθέσεων ως ακολούθως:

• 1/3 των καταθέσεων αποδεσμεύεται άμεσα και είναι διαθέσιμο σε τρεχούμενους λογαριασμούς των κατόχων τους,

• 1/3 των καταθέσεων μετατρέπεται σε τρίμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Ιουλίου 2014,

• 1/3 των καταθέσεων μετατρέπεται σε εξάμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Επισημαίνεται ότι τα αποδεσμευμένα ποσά θα υπόκεινται στα γενικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο τραπεζικό σύστημα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By