Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι πίνακες διάθεσης των δημοτικών αστυνομικών

Η κατάταξη είναι υποχρεωτική στους φορείς υποδοχής που ορίζουν οι πίνακες

δημοτικη-αστυνομια

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τους οριστικούς πίνακες για την τελική κατάταξη των δημοτικών αστυνομικών μετά την εξέταση όλων των στοιχειων που είχαν κατατεθεί.

Ειδικότερα, τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εξέδωσαν: α) οριστικό πίνακα κατάταξης, β) πίνακα απορριπτέων, γ) οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι πίνακες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και αναμένεται να αποσταλούν σε όλους τους αρμόδειους φορείς.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής αυτής και παραιτούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τυχόν συμμετοχή τους στην Ανακοίνωση 15/2014 (αρ. 48 Ν. 4262/2014).

Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια θα ενημερώσουν όσους είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας γραπτώς για αυτήν με απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By