Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Αυξάνονται οι ρευστοποιήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής

Που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των αποζημιώσεων

rstluangid4cee410a41dc2

Σε 735 εκατ. ευρώ ανήλθαν πέρυσι οι ρευστοποιήσεις που αντιστοιχούν στο 51,4 των αποζημιώσεων, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Σε υψηλά επίπεδα ανήλθαν και το 2013 οι πρόωρες ρευστοποιήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, που συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των αποζημιώσεων που καταβάλλουν κάθε έτος οι εταιρείες προς τους ασφαλισμένους τους.

Τα στοιχεία του 2013 δείχνουν ότι οι εταιρείες το συγκεκριμένο έτος πλήρωσαν 735 εκατ. ευρώ για να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγορών ασφαλιστηρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 51,4% των συνολικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν το 2013, το ύψος των οποίων ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ.

Οι εξαγορές το 2013 εμφανίζουν μείωση σε σχέση με το 2012, χρονιά που έφτασαν στο ζενίθ τους, φθάνοντας τα 993,2 εκατ. ευρώ αλλά εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας το βάθος της κρίσης, που έπληξε την ασφαλιστική αγορά, τόσο μέσα από την πτώση των εργασιών όσο και μέσα από τις αυξημένες εξαγορές.

By