Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Αυτοί είναι οι πιο καλά αμειβόμενοι μάνατζερ στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα της κρίσης ποιοι είναι αυτοί που λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα;

euroΣύμφωνα με την έρευνα της KPMG, που μελέτησε τις παροχές και απολαβές των εργαζομένων στην χώρα μας οι πρωταθλητές στους μισθούς εντοπίζονται στον των φαρμακευτικών και αγροχημικών προϊόντων.

Φαρμακευτικές εταιρείες 

 • Μεσαίο στέλεχος με εκτεταμένη εκπαίδευση, 8-10 χρόνια σχετική προϋπηρεσία και τουλάχιστον 6 χρόνια σε θέση προϊσταμένου: Ετήσιες μικτές αποδοχές 68.995 ευρώ.
 • Διευθυντής ιατρικού τμήματος: 89.213 ευρώ.

Λιανεμπόριο -Καταναλωτικά προϊόντα 

 • Διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού με 10- 12 χρόνια προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών: Μικτές αποδοχές 61.400 ευρώ
 • Διευθυντής μάρκετινγκ: 79.443 ευρώ.

Υψηλή τεχνολογία 

 • Διευθυντής πληροφορικής με 8- 12 χρόνια προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου, πολύ καλή γνώση αγγλικών και 4- 10 υφισταμένους: 64.200 ευρώ
 • Υπεύθυνος έργου με 8- 12 χρόνια προϋπηρεσία: 47.208 ευρώ.

Ασφαλιστικές εταιρείες 

 • Μεσαίο στέλεχος με τον τίτλο του area sales manager με πανεπιστημιακές σπουδές, 6- 10 χρόνια σχετική προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών: 45.144 ευρώ
 • Underwriting manager (life insurance): Μέσος μικτός μισθός ήταν στα 54.861 ευρώ.

Ωστόσο μαζί με τα παραπάνω θετικά νέα η γενικότερη εικόνα της ελληνικής αγοράς είναι απογοητευτική. Περισσότερες από τις μισές εταιρείες σε βασικούς κλάδους της αγοράς αναμένεται να δώσουν μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις στους εργαζόμενους τους, το 2014.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 15 εταιρειών από τον ασφαλιστικό κλάδο και 2.314 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • To 64% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις, το 2013, σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 14% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.
 • Το μέσο ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται στο 1%, ενώ η διάμεσος στο 0.5%.Το 57% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2011 για τα αποτελέσματα του 2010.
 • Μόνο δύο εταιρείες από το σύνολο του δείγματος προχώρησαν μέσα στο 2012 ή το 2013 σε μείωση θέσεων εργασίας, με στόχο, κυρίως, τη μείωση δαπανών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 33 εταιρειών από το κλάδο καταναλωτικών προϊόντων και 4.496 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • Το 63% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 37% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται στο 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.
 • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τα 2014, το 22% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 53% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (25%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1.8% (διάμεσος).
 • Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών, το 2013, ενώ τρεις προβλέπουν να προχωρήσουν σε μειώσεις το 2014.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 12% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελαφρώς αυξημένο, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 21 εταιρειών στο κλάδο υψηλής τεχνολογίας και 7.134 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

 • Το 72% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις, το 2013, σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 22% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται σε 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.
 • Το 50% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.
 • To 72% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2012 ή το 2013, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών και περικοπών κόστους. Κατά το έτος 2012, καταργήθηκαν 412 θέσεις εργασίας, ενώ μέσα στο 2013 άλλες 48 και αφορούσαν, κυρίως, εργαζομένους που δεν κατέχουν διοικητικές θέσεις.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
(Visited 1 times, 1 visits today)
By